De 6 stappen strategie uitgelegd

Meedoen met deze succesformule? Schaf dan één van onze pakketten aan, je krijgt de 6-stappen strategie al vanaf ons STANDAARD pakket!

Het CBR kent een slagingspercentage van slechts 38%

Je auto theorie-examen halen, het blijkt tegenwoordig voor velen een lastige opgave te zijn. Volgens de laatste cijfers van het CBR slaagt slechts 38% van de kandidaten de eerste keer voor hun auto theorie-examen. De cijfers liegen er niet om, de kans dat jij de eerste keer slaagt voor je auto theorie-examen is op zijn minst “niet zo groot” te noemen.

De reden: Nieuwe stijl theorie examen.

De grootste reden waarom zo weinig kandidaten de eerste keer slagen is dat ze onvoldoende, of niet op de juiste manier voorbereid zijn op het examen. Het CBR is de afgelopen jaren flink bezig geweest met het vernieuwen van de vragen, hierdoor is de voorspelbaarheid van het examen drastisch afgenomen. Daarnaast wordt er meer getoetst op het inzicht van de kandidaat. Deze twee factoren zorgen ervoor dat het examen niet meer voorspelbaar is, en dat de kandidaten moeten bewijzen dat ze de regels niet alleen kennen, maar ook begrijpen en toe kunnen passen in verschillende situaties. Dit heeft geleid tot een afname in het slagingspercentage, en daarmee een vraag naar de juiste begeleiding richting het “nieuwe” theorie-examen.

Theorie Opleiding Centrum Nederland geeft antwoord

Wij van TOC-Nederland volgen de ontwikkelingen binnen het CBR en haar theorie-examens op de voet. Door gedegen onderzoek te doen naar de “nieuwe stijl” van het theorie-examen zijn wij er in geslaagd om een succesformule te ontwikkelen om jou klaar te stomen voor de huidige stijl van het theorie-examen. We citeren nog even het CBR: “Als een kandidaat zich goed voorbereidt op het examen, het liefst met een goede opleider, is slagen meestal geen probleem.”

TOC Nederland is met haar 6-stappen strategie een van de beste opleiders

Onze succesformule heeft zich al voor velen bewezen. We leggen je de 6 stappen even in het kort uit, het zal logisch overkomen, maar de manier waarop wij hier vervolgens mee aan de slag gaan vormt de sleutel tot jouw succes op het auto theorie-examen.

1 Doelgericht leren
Om doelgericht en selectief te kunnen leren, is het goed de leerstof die je hebt verzameld eerst globaal te verkennen. Daarbij vorm je een beeld van de structuur en de kwaliteit van het materiaal, de belangrijkste concepten en de samenhang met kennis die je al hebt.

2 Vragen stellen en leerdoelen formuleren
Na het verkennen van de leerstof is het goed eerst jezelf vragen te stellen. Aan de hand van deze vragen bestudeer je de belangrijkste delen van de stof en verwerf je doelgericht bepaalde kennis en inzichten. Elke vraag is in feite een leerdoel. De vragen stimuleren je om actief na te denken, verbanden te ontdekken en kritisch te lezen.

3 Stof bestuderen en verwerken
Sta even stil bij de regels die je niet zelf bedacht had. Probeer je een visuele voorstelling te maken van verkeerssituaties waarin je die regels moet toepassen. Een beeld zal je beter onthouden dan een rijtje regels dat je probeert te ‘stampen’ (herhalen).

4 Makkelijk onthouden
Verbeelden is een eenvoudige geheugentechniek. Door meer betekenis te geven aan hetgeen je wilt herinneren en je er een beeld bij te vormen, zul je het beter onthouden. Met verbeelden kun je langer onthouden, dan wanneer je het alleen maar herhaalt.

5 Verkeersborden
Je moet alle verkeersborden zonder meer kennen bij het theorie-examen. TOC Nederland biedt verschillende leerprogramma’s om de nodige kennis over de verkeersborden te vergaren. De verkeersborden moet je uit je hoofd leren, zowel het CBR als de rijinstructeur verwacht dat je alle verkeersborden kent.

6 Theorie-examen oefenen
Tot slot is het altijd nuttig om theorie-examens te oefenen, als controle om te meten of je ondertussen over voldoende kennis beschikt. Kom je er achter dat je er nog niet klaar voor bent? Geen probleem, dan gaan we gewoon een paar stappen terug in de strategie. De manier waarop je bezig bent geweest geeft namelijk een overzichtelijke weergave van waar nog extra aandacht nodig is. TOC Nederland biedt je de mogelijkheid zoveel oefenexamens aan te vragen als je zelf wilt.